Norske kjøpesentre har hatt en god julesesong. Omsetningen fra 1.-24. desember steg 1,6 prosent fra i fjor. Det viser tall fra Kvarud Analyses julehandelsindeks.

– Mange senterledere er nok fornøyd med årets julehandel. Til tross for økende netthandel, ser vi at det fremdeles er slik at den store majoriteten av handelen før jul skjer i fysiske butikker, sier Bror Stende, direktør for Virke faghandel, i en pressemelding.

– Nordmenn har særlig handlet mye i elektro- og interiørbutikker før jul. De har hatt god vekst gjennom hele måneden, sier Stende.

Uke 51 (18.-24. desember) var den travleste handleuken i desember. Denne uken så vi en omsetningsøkning på 14,3 prosent fra samme uke i fjor. Det skyldes blant annet at det var seks hele handledager denne uken i år, mot rundt 5,5 handledager i fjor.

Som vanlig var dagene rett før julaften svært viktige handledager. Ifølge tall fra betalingsformidleren Nets, ble det satt ny norsk rekord i kortbruk 22. desember. Hele 3,9 milliarder kroner ble det betalt for denne dagen.

– Det er særlig julematen som gjør at vi må ut med mye penger de siste dagene før jul, men også mange kjøpte nok inn de siste julegavene i siste liten, sier Stende.

Hovedorganisasjonen Virke anslo i forkant at nordmenn ville bruke 56,3 milliarder kroner i desemberhandelen i år, en vekst på 1 % fra fjoråret.