Det var to valper og en voksen tispe som ble avlivet. Lars Olav Lund i Statens naturoppsyn ledet oppdraget med å ta ut jervene fra Trollheimen som er prioritert beiteområde for sau og tamrein. Der skal det ikke være ynglede jerv. I forrige uke ble det avlivet tre jervunger i et hi som ble funnet i Surnadals del av Trollheimen. Det er tk.no som melder dette.