Mellvin Steinsvoll er også skeptisk til total nedlegging og viser til at nærpolitireformen handler om at politiet skal være tilgjengelig i nærheten. Foto: Elin Høstmark

Han er ikke overrasket over forslaget om å legge ned lensmannskontoret, men er skuffet over at Nesset ikke får beholde noe.

– Jeg skjønner at det er for vanskelig med et døgnbasert tilbud, men jeg mener vi må få beholde lensmannskontoret i Eidsvåg og ha politifolk her på dagtid. Det har med tryggheten til folk å gjøre, og det betyr mye for folk å ha et kontor i lokalmiljøet. Det er et stort tap å miste kontoret. Vi ser allerede konsekvensene av et fraværende politi ved at politiet er sist til hendelser og ulykker, sier han til Driva.

Jenny Klinge (Sp-politiker, i justiskomiteen) gir ikke opp kampen før det skal avgjøres 15. oktober, og torsdag tordnet hun på radioen at de lokale lensmannskontorene i fylket ikke må legges ned.

– Jeg håper de lytter til Klinge, og at det er mulig å stoppe det, sier Morewood til Driva.

Han frykter det bare blir de store sakene som tas tak i hvis kontorene slås sammen.

– Hvordan vil det virke i forhold til ungdom hvis kontoret legges ned?

– Jeg tror det har betydning at det er et kontor med politi her som kjenner befolkningen, da det har en preventiv virkning. Det er lettere å tenke at en slipper fri med noe en ikke skulle ha gjort, når det ikke er politi her, sier Morewood.

Også Mellvin Steinsvoll (Ap) er skeptisk:

- Jeg sa en del i kommunestyremøtet da Ingar Bøen var til stede. Jeg så det ble en vanskelig sak. Klart det blir et tap å miste kontoret i Nesset. Vi får dårligere oppdekning. Sjøl om det er få ansatte er det viktig å ha et nærværende politi. Det heter nå en gang nærpolitireformen og da bør politiet være på plass lokalt og i nærheten. Store avstander skaper problem, sier Steinsvoll til Driva.

- Dette er også en sentralisering av landet, der utkantene ikke blir tatt hensyn til. Vi må i hvert fall sørge for å få en ny polititjeneste som er langt bedre enn den vi har hatt. Det er ikke så lenge siden det var 3-4 ansatte på lensmannskontoret i Nesset, og det er ikke blitt så mange færre innbyggere siden. En forutsetning når de skal få på plass denne reformen er at vi skal ha et bedre tilbud enn før, sier Steinsvoll til Driva.

Her kan du lese om da Ingar Bøen var i kommunestyret i Nesset. Politimesteren holdt da innlegg om den pågående nærpolitireformen.

Dette skriver politiet selv om nærpolitireformen. Her skriver de blant annet: "Nærpolitireformen handler om at politiet skal bli enda bedre på å skape trygghet der folk bor og ferdes i det daglige". Et av delmålene er et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling.