NESSET: Liv Husby sluttet som rådmann i Nesset kommune i slutten av juli i år. Rådmannsstillingen har vært utlyst to ganger. Første gangen stillingen ble utlyst i mai kom det inn fem søknader. Etter intervju gjorde ansettelsesutvalget vedtak om å tilby stillingen til en av søkerne, men denne valgte å trekke søknaden. Kommunestyret konstituerte assisterende rådmann Anne Grete Klokset inn i stillingen og lyste den ut på ny.

Ved andre gangs utlysning kom det søknad fra seks personer, deriblant en lokal: Anne Grete Klokset, som har vært i Husbys sted siden hun sluttet. De andre var fem menn fra ulike deler av landet med ulik bakgrunn.

Tre av dem ble plukket ut til intervju i november: Anne Grete Klokset fra Eidsvåg, Olav Fure fra Volda og Lars-Erik Moxsnes fra Tydal.

Ansettelsesutvalget innstiller nå på Anne Grete Klokset som ny rådmann i Nesset. I sakspapirene står det at etter intervju med tre av søkerne fant de Klokset best kvalifisert til stillinga. De vurderer Klokset som at hun har lang og brei erfaring fra diverse lederjobber i offentlig forvaltning. Hun har blant annet vært NAV-leder og trygdesjef ved Nesset trygdekontor. Utvalget peker også på at hun har vært assisterende og konstituert rådmann med mer.

Utvalgets innstilling går på at de ansetter Klokset, får fullmakt til å utarbeide arbeids- og lederavtale, fastsette lønn og eventuelt andre betingelser.

Ansettelsesutvalget har bestått av ordfører Rolf Jonas Hurlen, varaordfører Edmund Morewood, representant for opposisjonen Toril Melheim Strand, Fagforbundet ved Sissel Ebbesen Bugge og personalsjef Anne-Karin Sjøli. Det har ikke vært benyttet ekstern bistand i prosessen, opplyser saksbehandler Sjøli i framlegget til kommunestyremøte torsdag.