Rådmann Knut Haugen, rådgiver Eirikur Ingolfsson fra Faveo og kommunalsjef Karin Halle håper hele Surnadal kommer til folkemøte om Surnadal 2030 den 30. april. Trioen trenger å få folk sine visjoner og tanker for det Surnadal de ønsker i 2030.

- Vi trenger å få innbyggernes syn og deres meninger om de bilder vi tegner, sier rådmann Knut Haugen.

Så langt i prosessen er tre ulike framtidsbilder tegnet. Bildene presenteres på folkemøtet som grunnlag for debatt. Folkemeininga blir tatt med inn i det videre arbeidet. Prosessen fortsetter med å presentere bildene i fokusgrupper, som eldreråd, ungdomsråd og næringsliv. Før en rapport skrives og legges fram for politisk behandling i august.

- Fokusgruppene skal se på hvordan de ulike framtidsbildene vil påvirke dem og deres framtid og så si noe om hvilken retning de synes framtida bør ta for å være god for dem, sier Eirikur Ingolfsson i Faveo.

Offensivt

Han peker på et liknende arbeid på Nesodden utenfor Oslo, der prosessen avdekket ei kyst og strandlinje som lå der uutnyttet og som kommunen la planer for å utnytte til beste for lokalsamfunnet. Prosessen gir deltakerne mulighet til å oppdage nye sider ved seg sjøl.

- Å ha en offensiv tankegang og se muligheter og ikke bare registrere begrensninger, er også viktig, mener Knut Haugen.

Karin Halle startet arbeidet med å utvikle framtidssamfunnet i fjor høst. For ei uke sida tegnet tre arbeidsgrupper skissene til de framtidsbilder det nå jobbes videre med. Bildene er ikke blitt til tilfeldig, men er et resultat av tre variasjoner rundt tre definerte utfordringer: Holdninger (bygdedyret), næringsutvikling (vekstmuligheter) og skole (å ha minimum vgs.).

- Planene blir et verktøy for å styre utviklinga av Surnadal i ønsket retning, gjennom rullering av planverket, der innbyggerne også får komme med innspill på folkemøter, sier Karin Halle.

Føre var

Arbeidsgruppa bestående av næringsavdelinga, rådmannen og to kommunalsjefer viser stor entusiasme for det arbeidet de nå driver med. Alle er enig om viktigheten av å ikke lene seg tilbake å si: Alt er bra, men lete etter nye veger, og derigjennom løsninger på problem kommunen sliter med også i dag. Som utfordringen med å skaffe jobb til begge ektefeller ved nytilflytting.

- Ved å ha planer som definerer problemstillingen, kan det tegne seg ulike måter å løse det på, om en veg virker å være stengt akkurat nå, sier Ingolfsson.

Utvikleren peker på Island som før finanskrisen inntraff hadde tegnet scenarier der de så for seg at bankene kunne forsvinne, uten å forutse finanskrisen, og hadde da ulike kriseløsninger å handle ut fra.

- De kunne sette i verk tiltak ganske med en gang, i stedet for å stå handlingslammet tilbake, sier Ingolfsson.