Telefontrøbbel resulterte i nødmelding. Da politiet tok kontakt, var melderen på fest