Slik ligger politiet an etter funn av narkotika i postkasse ved barnehage