Imponerte med ideer for å gjøre torget mer levende

foto