Oddbjørn ble feiret for sine 50 år i Postens tjeneste

foto