Styrker budsjettrammene: – Vi har en annen situasjon enn mange av våre nabokommuner

foto