HADDE AVTALE: Stortingsrepresentant Tove-Lise Torve håper Erik Soheims etterfølger arver avtaleboka til sin forgjenger. I tilfelle kommer den nye statsråden til Sunndal 21. mai. Foto: -

Det var etter en felles invitasjon fra Torve, ordfører Ståle Refstie, Sunndal SV og LO på indre Nordmøre miljøvernministeren hadde takket ja til å komme til Sunndal 21. mai. Etter hans forestående ufrivillige avgang som statsråd, håper Torve etterfølgeren Bård Vegar Solhjell arver avtaleboka og slik opprettholder avtalen.

- De forestående endringene i regjeringa må ha kommet veldig brått på Solheim. Jeg fikk helt nylig bekreftet på at han kommer til Sunndal 21. mai. Dette er et besøk jeg har jobbet lenge for å få til.

- Hvilke saker ønsket dere å ta opp med Solheim?

- Vi hadde planlagt å ta ministeren med til Hydro Sunndal for å vise han hvor miljøvennlig aluminiumsproduksjonen er blitt, og hvor viktig aluminium er i et klimaperspektiv. Vi mener det er viktig å ha bevissthet rundt dette i arbeidet med regjeringens kommende klimamelding som blant annet skal vise hvor redukjonene i klimautslippene skal komme. Heime i Norge eller ute i verden. Vi ønsket også å ta opp nødvendigheten av at regjeringa straks implementerer kompensasjonsordningen for CO2-påslag i kraftprisene så snart denne er endelig vedtatt i EU. Det er avgjørende at regjeringa gjør dette med tanke på de nye kraftavtalene med aluminiumsverket som løper ut i 2020 - 2022.

Erik Solheim var også invitert til møter med Sunndal kommune, Sunndal jeger- og fiskeforening og Driva elveeigarlag ved anlegget deres ved Driva-brua. Der skulle temaet være arbeidet med å få Driva gyrofri gjennom fiskesperre og rotenonbehandling. Vi ville også ta opp kravet om erstatningsfond for tapte inntekter under behandlingstiden.

Torve sier miljøvernministerens bebudede avgang kom så brått på at hun ikke hadde rukket å varsle impliserte parter om besøket.

- Nå håper jeg etterfølgeren arver avtaleboka til Solheim. I så fall går besøket som planlagt. Hvis ikke, må vi få på plass en ny avtale med den nye miljøvernministeren. Dette er viktige saker for Sunndal som vi må ha et kontinuerlig politisk trykk på inn mot sentrale myndigheter.

- Er du overrasket over Solheim avgang?

- Jeg er overrasket over at SV virkelig har råd til å kvitte seg med en så erfaren og dyktig statsråd i regjeringa. Jeg er også spent på den nye stortingsgruppen til SV som nå får inn flere vararepresentanter. Det blir også spennede å se hvem SV setter på som ny leder i kommunalkomiteen etter Heikki Holmås. Der har han gjort en god jobb.