Kjære venner!!!!!!! Jeg kommer fra Ukraina og bor her. Russland bomber Ukraina !!!!!!