Disse ble Årets fossekall, men selv satt de flyfast på vei hjem fra Roma

foto