Siste dagen i Vistdal bofellesskap: Henning (97) kjørte eget flyttelass

foto