Bitende kritikk mot Torve: Kraftig oppvask i sju sider langt oppsigelsesbrev

foto