Vannlekkasje avslørte uakseptabel praksis: – Det er ikke slik det skal gjøres