Fylkeslederne i NBS krever 200 000 kr i vårens jordbruksforhandlinger

foto