Nær 100 har søkt. 50 får tilbudet mot 30 i fjor

foto