Folk fra «begge sider av fjorden» samlet for kurs: – En god gjeterhund gjør ti manns arbeid

foto