Surnadal kommune sliter med likviditeten. Kommunen tror utbetaling av mailønna går greit, men sier feriepengene på 25 millioner kroner i juni krever ekstraordinære tiltak for å få utbetalt.

- Vi er i forhandlinger med bank om å få handlingsrom, sier økonomisjef Trond Håskjold til kommunestyret i Surnadal.

Han legger til det er første gang i historien kommunen sliter på denne måten. Rådmannen sier kommunen de siste to åra har gått med underskudd og levd på gamle penger.

- Frykten er at omleggingen av kommunenes inntektsfastsetting skal slå negativt ut for kommunen, sier Håskjold.

Og legger til at underskuddet i 2015 nok blir på samme niva som i 2014.

Kommunen har en jobb å gjøre for å få økonomien på rett kjøl. Drifta er for høg i forhold til inntektene, sjøl om rådmannen mener de fleste enhetene har god budsjettdisiplin.

- Kvaliteten på våre tjenester er så god at de koster oss for mye, sier rådmann Knut Haugen.

Kommunen bruker 30.000 kroner mer om dagen enn den får inn. Økonomisjefen håper kommunen kan kome dit at de går i pluss med 100.000 kroner per dag.

- Men klarer vi å snu dette nå. Bli litt mer egositisk å gjøre bare de opgavene kommunen er pålagt, så vil oppturen komme og vi vil få et bra handligsrom, mener Håskjold.