Benken skal bidra til at ingen går alene. " Vi vil ikke ha mobbing på vår skole", sa elevrådet. Foto: Eidsvåg barne- og ungdomsskole

Eidsvåg barneskole har fått en ny og flott vennebenk. Denne ble avduket tirsdag.

– Vennskap er viktig. Alle skal ha det bra på skolen. Alle skal bli sett. Alle skal ha noen å leike med. Alle skal glede seg til å gå på skolen for å være sammen med andre, sa elevrådsleder Helene Hole Sevaldsen i sin tale.

Hun understreket at elevrådet er opptatt av at alle skal ha det bra på skolen.

– Vi tar opp ting sånn at alle skal være glade og ha det bra. For oss er det viktig at alle blir sett og hørt. Vi vil ikke ha mobbing på vår skole. Vi vil at alle skal ha venner og bry seg om andre. Vennskap gjør at vi får glade og lykkelige barn. Elever som trives klarer lettere å lære nye ting. De blir mer konsentrert i timene, fordi de slipper å tenke og gruble på hvordan de skal klare seg ute i friminuttene. Elevrådet ser at det er noen som er alene i friminuttene. Dette vil vi gjøre noe med. Vi vil gjøre det lettere for alle på skolen å ta med seg andre inn i leiken. Vi har derfor kjøpt en julegave til alle sammen. Vi har kjøpt en vennebenk, fortalte hun til elevene.

Regler for benken

Vennebenken har noen regler, som elevrådet la fram: «Den er kun for dem som ikke har noen å leike med. Det kan kun sitte en på benken. Hvis noen elever ser noen som sitter på benken, må de si at eleven kan bli med i deres leik. De som sitter på benken kan ikke si at de ikke vil være med når noen spør. Vi ønsker ikke at det er mange elever som står rundt benken, for det kan være skremmende. Det er positivt at noen vil sette seg på benken for å få seg venner, så ingen skal ertes for at de setter seg på benken». Elevrådslederen fortsatte med å si at lærere og elevrådet vil følge ekstra nøye med benken.

– Dette er alle elevene sin benk, så vi må ta vare på den. Etter jul blir det en tegnekonkurranse. Og benken blir malt som vinnertegningen. Benken vil stå utenfor hoveddøra på framsida av skolen, sa Hole Sevaldsen.

– Vi i elevrådet ønsker alle et fint skoleår. Ta vare på hverandre og hjelp dem som trenger det.

Tok vel imot

Elevrådskontakt Geir Ove Istad sier til Driva at vennebenken er noe som elevrådet vil gi skolen i julegave og at de betaler dette av penger rådet har.

– Det passet bra å gi vennskap, da de vil at alle skal føle det. Elevrådet har gjort et godt og viktig arbeid.

Benken er laget av aktivitetssenteret og den ble godt mottatt. Det var to samlinger tirsdag: først for dem som går i 1. til 4. klasse, deretter en samling for mellomtrinnet.

– I friminuttet møttes alle utenfor skolen og holdt hverandre i hendene for å vise at de er en gruppe.

– Tror du elevene vil tørre å bruke benken?

– Ungene begynte å prate om benken med en gang og var opptatte av den. De snakket om det, om de skulle tørre. De virket positive og det går seg nok til.