Det er fortsatt uvisst når fylkesveg 670 blir ryddet og åpnet for trafikk igjen. Stengt veg har skapt problemer både for pendlere og varetransport. Nå er det stadig flere som benytter seg av omkjøringen på skogsvegen grunneier Ola Hals har åpnet for trafikk.

- I går var det mange som benyttet seg av omkjøringen. Onsdag kveld fikk jeg en gladmelding fra Sunndal kommune som startet arbeidet med å gruse opp skogsvegen slik at den blir bedre å kjøre på, og i tillegg tåler trafikken bedre. Mange er takknemlige for at de får bruke omkjøringsvegen. I går fikk jeg blomster fra en trafikkant som satte stor pris på denne muligheten. Det at skogsvegen kan brukes som omkjøringsveg er også positivt for ferga, sier Hals.