Flere representanter har varslet motforslag. Mange er spente på avstemmingen - det kan se ut som det går mot en utsettelse i vedtaket om Ålvundeid og Ålvundfjord - lokaliseringen av skolen og barnehagen.

Når det gjelder Øksendal, tror  folk fra kretsen som er til stede på møtet at slaget mest sannsynlig er tapt for oppvekstsenteret. Men de håper fortsatt på en løsning for barnehagen - at den ikke administrativt legges under Tredal barnehage, evt. at en friluftsbarnehage for hele kommunen lokaliseres i bygda.

Orføreren takket for en god og saklig debatt i dag - før avstemmingen som nå skal ta til, etter en pause hvor partiene har fått samordet sine forslag.