• 1 250 bussjåfører i Oslo og Midt-Norge vil streike fra mandag morgen

• Fylling av drivstoff på flyene og catering-tjenester på Gardermoen vil stoppe opp

• Deler av ambulansetransporten i Grenlandsområdet vil bli rammet

• Ni ansatte i Sisterne Drift i Oslo, som forsyner hele Østlandet med olje, vil omfattes av konflikten.

- Det er først og fremst arbeidsgiver vi ønsker å ramme, men vi kan ikke unngå at tredjepart også blir berørt, sier leder i YS Privat, Vegard Einan.

Konflikten dreier seg kun om penger, siden dette er et såkalt mellomoppgjør.

YS krever sin del av verdiskapningen, og en ekstra kompensasjon til de lavtlønte.