- Folk er rett og slett flinke til å bruke blomsterbutikken