Det var på riksvei 65 fra Bæverfjord opp mot Nordmarka i Surnadal at nullføret ble i glatteste laget for en semitrailer med maskintralle. Det ble full stopp. Den skled deretter tilbake og ut av veien. En mørtelbil som kom like etter stanset også opp og skled i grøfta. Politiet opplyser at det var veldig glatt. Et bilbergingsfirma kom til og fikk opp begge kjøretøyene. Veien ble stengt fra litt over klokka fem til klokka ti på seks fredag kveld. Mesta kom også etterhvert til stedet og fikk strødd veien.