LABERT: Det var laber stemning i kommunestyremøtet torsdag, da saken om flerbrukshall og brev fra NVE ble tatt opp, her fra venstre Ivar Trælvik, Arild Svensli og Jan Rindli. Foto: Elin Høstmark

Som omtalt i papiravisa av Driva onsdag mottok kommunen nylig et brev fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), der de påpeker faren for kvikkleireskred i Eidsvåg, og de råder kommunen å avvente bygging av flerbrukshall til det er gjort en fullstendig kartlegging.

Torsdag, før kommunestyremøtet, var representanter fra kommunen i møte (videokonferanse) med NVE.

I kommunestyremøtet orienterte ordfører Rolf Jonas Hurlen om samtalen med NVE.

– Det NVE ser for seg som en løsning er at det blir kjørt kartleggingsprogram av NGI, på oppdrag fra NVE. Feltarbeidet har tenkt å starte i april/mai, uavhengig av hallen. Det betinger at vi er nødt til å gjennomføre et forprogram for å få en endelig avklaring. Det blir kjørt parallelle løp, der NGI kjører sitt arbeid, uten kostnad for kommunen. Det må utarbeides et konkurransegrunnlag.

Ordføreren sier videre at NVE påpeker at Stubø må tas med i grunnundersøkelsen, på grunn av sikkerheten rundt tomta og at ting kan skje utenfor hallen.

– Det er i bestemte områder i Eidsvåg at det er kvikkleirefare, som i sentrum og oppover Stubø. Vi kan ikke sette i gang bygging av hallen, men må avvente hva som kommer ut av undersøkelsen, sier Hurlen og legger til:

– Det er ikke grunn til engstelse. NVE opplyser at Trondheim er verre stilt enn Eidsvåg, hvis det skulle være noen trøst.

Flere politikere tok ordet:

– Det ser ut som om det skjærer seg, og det er et slag for alle som hadde lyst til å være med på byggingen. Jeg synes det er beklagelig at NVE legger ned byggeforbud. Det er en mager trøst at andre har det verre. Dette har skapt en forferdelig uro, sier Arild Svensli (Innbyggerlista). Han synes det er rart at man ikke kan bygge hall når Geovest Haugland har konstatert at det vil lette på trykket.

Jan Rindli (Sp) lurte på om dette virkelig kom som en bombe. Han viste til at det var innsigelser fra NVE på et tidlig tidspunkt.

Les mer om saken i fredagens papirutgave av Driva.