Interessen for å spille tennis er stadig økende i Sunndal. Tennisbanen på Sjølseng, eid av bedriftsidrettslaget ved Statkraft, har vært i flittig bruk. Men nylig ble banen utsatt for hærverk. Og som en følge av dette er banen stengt på ubestemt tid.

Sunndal Arbeiderparti har merket seg den store tennisinteressen. Og har nedfestet sort på hvitt i sitt kommunevalgprogram for 2011-2015 at partiet vil etablere et tennisanlegg i kommunen.

– Om vi vinner valget blir det nytt tennisanlegg i Sunndal, lover den unge listekandidaten Lars Hjetland (21) friskt.

– Vi ser at det er behov for et nytt og moderne tennisanlegg i Sunndal, uavhengig av hva som skjer med banen på Sjølseng.

Ei Facebook-gruppe som er opprettet, med navnet "Ikke riv tennisbana!" tyder også på at interessen er stor. Bare på noen dager har gruppa fått godt over tre hundre medlemmer.

Hjetland inviterer nå til diskusjon om hvor et nytt tennisanlegg bør ligge. Flere foreslår på Facebook å legge anlegget til Sande, ved de øvrige kommunale idrettsanleggene.