Sunndaling dikter om smerte og jubel – urframføres på storkonsert

foto