– Jeg fikk beskjed om at kommunen kunne betale mer enn meg, så jeg fikk ikke leie likevel

foto