Ønsker å produsere potetsprit basert på lokal restpotet

foto