Derfor vil hun ikke stille til valg som fylkesordfører igjen