Bil av vegen: - Måtte ta en unnamanøver for dyr i vegbanen

foto