foto
Astrid Hjetland har i over 30 år engasjert seg i Marys Venner Sunndal. Foto: Gunhild Nyaas

Frivilligheten synker i hele landet. Astrid (84) representerer motsatsen

– Marys Venner er blitt som en livsstil, sier hun som i godt og vel 30 år har bidratt til innsamling av millioner av kroner til barnehjemsbarn.