– Barn og unge må få finne ut kven dei er gjennom kunst og kultur