Det er vinterferie og mange unge bruker fridagene foran PC-en der ulike typer spill flimrer over skjermen. Som leder av PPT-kontoret på Sunndalsøra får Trond Hansen Riise henvendelser fra bekymrete foreldre som forteller om et stort tidsforbruk foran PC-en blant ungdommene. PPT-lederen mener det er på høg tid å rope varsku. Han frykter svært mange er i ferd med - og allerede har utviklet en avhengighet som det kan være svært vanskelig å komme ut av.

– Avhengigheten kan sammenliknes med det å bli hekta på rusmidler. Jeg ønsker ikke å framstå som belærende, men jeg mener virkelig at det er på høg tid at foreldrene tar økt ansvar og involverer seg i ungenes inneliv. De må bidra til å bryte vanene de har lagt seg til med å sitte med PC-en i fanget hele tida. Utfordringen er at vi som foreldre sjøl sitter altfor mye med lesebrettet og smarttelefonen. Dette går på bekostning av det sosiale livet i familien.

Maktesløse foreldre

Hansen Riise viser til den voldsomme utviklingen i mulighetene på nettet og at foreldre flest er sjanseløse på å følge utviklingen.

– Mange unge har tilegnet seg en kompetanse som er fjern fra foreldregenerasjonen. Jeg er aller mest bekymret for den økende bruken av onlinespill. Det spilles i team, og motspilleren kan like gjerne sitte i USA som i Øksendal. Dette forstyrrer døgnrytmen og kan lett føre til avhengighet. Mange foreldre føler seg maktesløse.

– Hvordan ser man at en ungdom er i ferd med å utvikle avhengighet?

– Dersom en ungdom ikke tar seg tid til å spise sammen med familien når middagen er ferdig, er det et signal. Et annet signal er at ungdommen blir irritert og nærmest aggressiv dersom man skal få vedkommende med på andre aktiviteter. Da er det fare på ferde. De får en form for abstinens. Det viser seg at gutter er langt mer utsatt for avhengighet enn jenter. Mens jenter ofte oppsøker et følelesesfellesskap, er gutter mer opptatt av aktivitet, fart og spenning. Det er dessverre slik at mange allerede er spillavhengig. Jeg vet at det er mange som dropper ut av skolen som en følge av overdreven spilling. En livsførsel som i sin ytterste konsekvens kan være invalidiserende. Jeg må likevel få skyte inn at dataspill ikke utelukkende er negativt. Når man sjøl har kontrollen bidrar det til å utvikle de unge på å utvikle strategier og kan være kompetansehevende.

Lave kostnader

Hansen Riise mener mange onlinespill er nærmest konstruerte for avhengighet.

– Dette er big business. De kommersielle interessene for utvikling av disse spillene er enorme. Spille- og pornoindustrien er i dag driverne i den tekniske utviklingen. Et moment i dette er de lave kostnadene for brukerne. Det koster lite økonomisk å være med. Det gjør at foreldrene ikke bekymrer seg over økonomien i dette.

– Er det hjelp å få?

– Ja, det er det. Ved psykiatrisk ungdomsteam i Kristiansund er det opprettet et tilbud som kan hjelpe de unge til å bli kvitt avhengigheten. PPT og helsestasjonene hjelper også foreldre og unge som vil ut av dette. Utfordringen er at mange ser på et slikt problem som skambelagt og kvier seg for å oppsøke hjelp. Det må de ikke gjøre. Det er viktig å få stoppet dette før det går for langt.

– Bør ikke skolene komme sterkere inn i bildet og bruket tid på problemet i skoletida?

– Skolen er viktig, men jeg er ikke tilhenger av at det er skolen som skal rydde opp i alt. Dette er først og fremst et foreldreansvar som består i å begrense tilgangen, sier Trond Hansen Riise.