Talet på 15-åringar som konfirmerer seg i Den norske kyrkja går nedover. I 2012 var det 63,8 prosent av alle ungdommar i Noreg som konfirmerte seg, medan i 2002 var talet 67,7 prosent.

Talet på konfirmerte er desidert lågast i Oslo, der berre 32,4 prosent av alle 15-åringane konfimerte seg i Den norske kyrkja i fjor.

15-åringane i Sogn og Fjordane var på toppen med 83,1 prosent. I Møre og Romsdal var det 81,8 prosent som konfirmerte seg i Den norske kyrkja, ifølgje Statistisk sentralbyrå.

Her er oversikten som viser talet på ungdommar som konfirmerte seg i Den norske kyrjka i fjor:

Halsa: 100 prosent.

Nesset: 88,9 prosent.

Tingvoll: 85,3 prosent.

Surnadal: 84,9 prosent.

Rindal: 70,6 prosent.

Sunndal: 68,3 prosent.