Også denne høsten samler sanitetsforeningene i Surnadal kommune ungdomsskole elevene til foredrag i Surnadal kulturhus.

– I fjor var temaet «Skjønnhetstyranniet», og etter ønske fra ledelsen ved Surnadal ungdomsskole er temaet denne gangen «mobbing», opplyser fylkesleder i Norske Kvinners Sanitetsforening, Elinor Bolme.

På vegne av kommunens fire sanitetsforeninger; Surnadal Sanitetsforening, Todalen Sanitetsforening, Øvre Surnadal Sanitetsforening og Torvik Sanitetsforening, inviterer hun presse og elever til arrangementet i kulturhuset førstkommende mandag.

– I den anledning kommer vår egen Jenny Klinge for å holde et innlegg om temaet, basert på egne opplevelser som skoleelev. Det er for tida stor nasjonal oppmerksomhet rundt emnet mobbing, så vi setter stor pris på at Jenny kommer og byr på sine erfaringer rundt dette, sier Bolme.

Ble mobbet sjøl

For i barne- og ungdomsåra, spesielt fra hun startet i barneskolen- og til langt ut i 6. klasse, fikk stortingsrepresentant Jenny Klinge kjenne mobbingen på kroppen. Og sjøl om hun ikke synes dette er noen enkel ting å snakke om, takket hun likevel ja da sanitetskvinnene spurte henne om å stille med et innlegg i kulturhuset mandag.

– Mobbing er ikke noe jeg synes er enkelt å snakke om, jeg hadde satt langt større pris på å snakke om landbrukspolitikk, for å si det sånn. Sjøl var jeg heldigvis ikke noe særlig utsatt for mobbing på ungdomsskolen, det foregikk mest i barneskolen, men jeg sa ja til å holde et innlegg fordi mobbing i høyeste grad foregår også på ungdomsskoler rundt omkring i dag. For enkelte er det nettopp på ungdomsskolen det starter, påpeker hun.

Både av egen erfaring og fra andres beretninger vet Klinge at mobbingen setter spor for resten av livet. Målet hennes er derfor å nå fram til elevene slik at kanskje flere tenker seg om før de blir med på å mobbe andre, og at mange flere blir mer bevisst på å varsle om episoder de ser eller opplever.

– Når mobbing foregår er det ulike typer aktører involvert. For det første har man de som mobber helt bevisst fordi at andre skal ha det verst mulig, og det er den verste gruppa. Men så har man også dem som bare «er med», uten å aktivt delta i mobbingen, og det er disse som utgjør flertallet. Det er mulig å gjøre noe med begge disse gruppene, og jeg er opptatt av at de må forstå mer av konsekvensene som mobbingen medfører, forteller hun.

– Ser ikke alvoret

Det er kanskje ikke så enkelt for medelever å gripe inn i situasjonen eller å si noe der og da når mobbing skjer. Da kan det være lettere å si ifra til noen etterpå. Klinge håper flere vil bli mer bevisst på å si fra til noen om de ser eller opplever noe, enten det er til lærere, foreldre eller andre.

– Hvis elevene i større grad blir flinkere til å varsle, så har det en kjempestor verdi i seg sjøl. For om man ser noe og ikke gjør noe med det så bidrar man jo egentlig indirekte til at mobbingen kan fortsette.

Klinge understreker at hun ikke gjør dette for å komme med noen pekefinger, men heller for å appellere til elevenes samvittighet.

– Mange av dem som blir mobbet på skolen har det kanskje ikke så bra heime heller. Og når de da kommer til skolen, som burde vært et fristed fra sosiale problem, så skal de altså være nødt til å ha det jævlig der også? Alle må gå på skolen i et visst antall år og da bør de i alle fall få slippe å grue seg til å gå dit! De som ser mobbing er nødt til å si ifra til noen, men det er dessverre mange som ikke ser alvoret, fastslår hun.

– Må tas på alvor

På samme måte som at medelever må bli flinkere til å varsle, håper Klinge også hun kan hjelpe de som sjøl blir mobbet til å tørre å si ifra.

– Det er kjempeviktig, og det er i beste fall god hjelp å få både gjennom skolen og PPT, sier hun. PPT skal for øvrig også delta på arrangementet i kulturhuset mandag.

Det verste Jenny hører er når skoleledelsen ved enkelte skoler hevder at det ikke finnes mobbing ved deres skoler.

– Er det mer enn en elev på en skole, kan det finnes mobbing mellom elever, så holdningen bør heller være at det er mulig at det finnes mobbing i en eller annen grad på skolen. Det er viktig å ha en åpen tilnærming til dette, dette må tas på alvor!

Like ille å se på

Når det gjelder henne sjøl og den mobbingen hun ble utsatt for, var det bare noen få personer som aktivt mobbet henne, men hun synes nesten det tristeste er de andre som sto og så og hørte på dette uten å gjøre noe.

– Jeg vil likevel understreke at jeg forstår at dette ikke er enkelt. Dette kan handle om barn og unge som er redde for å bli mobbet sjøl eller bare ønsker å være en del av den kuleste gjengen, og som ikke nødvendigvis vil bidra til traumer og smerter for dem som blir utsatt for mobbingen. Man forstår sånt bedre i ettertid, men de som «bare er med», altså flokken rundt som står og ser på, bidrar til å forsterke hele opplevelsen for mobbeofferet, avslutter Klinge, som altså forteller mer om alt dette i kulturhuset mandag.