Sparebank1 SMN styrker kontoret på Sunndalsøra. Maria Ørsund og Malin Torske har de siste årene jobbet ved regnskapskontor. Fra 3. oktober er de på plass som finansrådgivere i banken. Og målet er klart; banken skal ta markedsandeler. Ikke bare på personkundemarkedet, det satses også særlig mot enkeltmannsforetak og landbruket.

- Dette er nærmest en milepæl for kontoret, sier banksjef Rolf Eide. Han sier seg svært godt fornøyd med ansettelsene.

- Det finnes ikke et bedre team enn dette.

Mange søkte

Det var over tjue søkere på de to stillingene som finansrådgivere i banken. Mange godt kvalifiserte søkere meldte interesse. Dermed kunne banken velge fra øverste hylle, sier Eide.

- Nesten unikt med så mange søkere, seks-sju er vel det normale når vi lyser ut stillinger på steder som dette. Og blant alle søkerne utmerket disse to seg. Jeg har jobbet i bank i 39 år og fire måneder, og har satt sammen mange team i min tid, men dette er kanskje det mest spennende jeg har sett.

Han forklarer at de to har ulik bakgrunn, som gjør at de utfyller hverandre godt. Samtidig har begge arbeidet ved regnskapskontor, og har tilegnet seg mye kunnskap om både økonomi og mennesker. Mens Maria har arbeidet ved Sunndal Regnskap siden 2008, har Malin hatt konkurrenten Admento som arbeidsplass de siste par årene. Eide trekker også fram at begge to er sunndalinger, og at de dermed kjenner lokalsamfunnet godt.

Vekst

Både Maria og Malin ser fram til å begynne i banken. De sier at de har oppfattet Sparebank 1 som en spennende og interessant organisasjon. Arbeidsmiljøet i banken har de også fått et svært godt inntrykk av. Det inntrykket satt klart igjen allerede på det første jobbintervjuet, smiler Maria. Nå gleder de seg til å treffe kundene. Personlig rådgivning er fortsatt viktig for banken, understreker Eide.

- I viktige hendelser i folks liv er banken en viktig arena. Viktigere enn noen gang. Bank handler fortsatt om den gode kundekontakten.

Sparebank 1 SMN har forventninger til vekst i Sunndal med styrket bemanning.

- Nå tar vi sats, med det som mål å ta en enda større del av markedet, sier Eide. Han antyder at banken har en markedsandel på rundt 26 prosent på personkundemarkedet i Sunndal.

- Vi har lykkes godt de siste årene, og har hatt en god utvikling. Vi får også gode tilbakemeldinger på den jobben vi gjør.

Sparebank 1 SMN har ytterligere tre rådgivere på Sunndalsøra; Jon Henrik Tronsgård og Berit Skralthaug på privatmarkedet og Gøril Berntsen på bedriftsmarkedet.