Omsetningen var på 1699 millioner kroner. Resultatet er ti millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor, men også driftsinntektene har steget, til 1699 millioner kroner.

Det går fram i en pressemelding fra selskapet i dag.

Over en lengre periode er det gjennomført flere justeringer i driften ved metallverket. Dette har vist seg å gi ønskede resultater og økt stabilitet i driften. Omlegging sist sommer av resepten for produksjon av anoder har gitt gode resultater i elektrolysen.

19.400 tonn anoder er omkring maksimal produksjonstakt. 85.095 tonn elektrolysemetall er høyeste produksjonstakt noen gang, om man tar i betraktning at elektrolysehall D er utkoblet.

Synkende LME-pris

LME-prisen på standard aluminium har i løpet av 12-15 måneder falt med over 300 USD/tonn, til 1752 USD/tonn i snitt i årets tre første måneder, hvilket er et nivå som nærmer seg kriseåret 2009.

Lagrene av standard aluminium rundt om i verden er fortsatt høye.

Dollarkursen har holdt seg over seks kroner fem måneder på rad, hvilket er et positivt nivå for en eksportbedrift.

Økt etterspørsel – økt produksjon

Sunndal metallverk er ikke i markedet for aluminium standardprodukter, men leverer bedre betalte spesiallegeringer på ordre fra krevende kunder. De siste månedene har etterspørselen etter slike produkter tatt seg svakt opp i de markeder aluminiumverket på Sunndalsøra opererer.

I årets tre første måneder ble det produsert mer ferdigprodukter enn opprinnelig budsjett, totalt 117.202 tonn, fordelt på 38.778 tonn støpelegeringer (det meste går til bilindustrien) og 78.424 tonn pressbolt (hvor bygningsindustrien er en stor avtaker). Samlet produksjon første kvartal i 2013 var 94.022 tonn. Det betyr at produksjonen så langt i år ligger 23.100 tonn høyere enn i samme periode i fjor.

Fortsatt har Hydro Sunndal stengt ned 50.000 tonn produksjonskapasitet for flytende metall. Økt produksjon av ferdigprodukter er kompensert gjennom mer omsmelting av innkjøpt standardmetall som bedriften har oppgradert til bedre betalte kvaliteter.

HMS og bemanning

Alle miljømålinger i perioden viser at Sunndal metallverk holder seg godt innenfor de konsesjonsbelagte miljøkrav satt av miljømyndighetene.

Det er ikke registrert personskader som har ført til sykefravær ved metallverket siden november 2009. Sykefraværet hittil i år er på 4,8 prosent.

Pr. 31.mars hadde Sunndal metallverk 703 fast ansatte. I tillegg kommer 36 lærlinger og 28 midlertidige vikarer.

I sommerferien vil det bli tatt inn omkring 200 ferievikarer.