Geotekniker har nå vært på stedet for å vurdere situasjonen etter raset som gikk mandag kveld. Mest sannsynlig blir vegen ikke åpnet igjen før onsdag, får Driva opplyst.

- Vi har nå vært på stedet med geoteknisk kompetanse, det er tatt en del masseprøver av leirmassene i gropa, sier Steinar Vestnes i Statens vegvesen.

- Vi er spente på hvilken type leire dette er, hva leira tåler er avgjørende for hvilken løsning vi skal gå for når det gjelder rydding av vegen, hvor omfattende tiltak vi må gjøre, sier han.

Vegvesenet vil komme med sin vurdering litt etter klokka 16.00 i dag.