Fare for jordskred: – Utsatte strekninger kan bli stengt

foto