Skrev ut mange bøter. For en ble det en ekstra kostbar ferietur...

foto