Veidekke: - Viktig å kunne ta imot uorganisk farleg avfall