Dette bygget skal kanskje huse flyktningar igjen

foto