Bare formaliteter gjenstår, bekrefter daglig leder Jan Bråthen i Bråthen Eiendom AS. Gammelbanken har vært eid av selskapet Sunndal Næringseiendom AS. Det selskapet eies igjen av Siva (48,5 prosent) og Sunndal Næringsselskap (51,5 prosent). Og eiendommen har vært organisert som eget eiendomsselskap: Nordmørsvegen 2 AS. Når Bråthen Eiendom nå kjøper alle aksjene i Nordmørsvegen 2, og ikke bare det rene bygget, unngår de å måtte betale dokumentavgift til staten. Hva selskapet har måttet betale for å sikre seg Gammelbanken midt i sentrum på Sunndalsøra, vil ikke Bråthen ut med. Men summen skal være lavere enn prisantydningen på eiendommen, som var på 4,75 millioner kroner. Og planene for bygget er – i alle fall delvis – klare. Bråthen Eiendom AS har gjennom flere år samarbeidet med ambulanseselskapet Falck Emergency, og eier selskapets bygningsmasse i en rekke kommuner – som de så leier ut til selskapet. – Falck vil gjøre det de gjør best – å kjøre ambulanse – og så eier vi bygningene de holder til i, forklarer Bråthen. Innen 15. desember skal alt være klart: Ambulanser og annet materiell skal være på plass, og ansatte klare til å ta over ambulansedriften i Sunndal. 1. januar er skjæringsdatoen. Falck skal også drive ambulansetjeneste i fem andre kommuner i distriktet fra årsskiftet – Nesset, Tingvoll, Oppdal, Rennebu og Aure – og Sunndal kommer til å bli hovedkvarteret og knutepunktet i driften. Ni ambulanser skal dekke de seks kommunene, og to av dem blir rent fysisk å finne på Sunndalsøra – sammen med 14 ansatte. Fra 1. janaur kommer Falck Emergency til å bruke to av etasjene i Gammelbanken til ambulansedrift. Andre etasje til drift og kontorer, tredje etasje til hybler/soveplasser for lærlinger, vikarer eller andre ansatte som har behov for det. Og dermed: – Første etasje er ledig, understreker Bråthen. Nå håper han på henvendelser fra interesserte leietakere. – Det kan være naturlig å leie ut 1. etasje til selskaper som driver innen samme bransje – som fysioterapi eller lignende. Vi har også fått en henvendelse fra helseforetaket på om vi kan være aktuelle som plassering for en sentral for radiokommunikasjon mellom ambulansestasjonene. Men for all del: Vi vil appellere til lokalbefolkningen – hva mener de vi skal bruke 1. etasje til? Mener de lokalet bør brukes til pub, så ta kontakt med oss om det, understreker Bråthen. – Vi har fått med oss at dette er et ærverdig og sentralt bygg på Sunndalsøra, og at bruken av det er viktig i forhold til sentrum for øvrig. Les mer i papirutgaven mandag.