Mye endring har allerede skjedd i politiet på grunn av politireformen og den pågående omlegging av lensmannsstrukturen. Nå må politidistriktene også redusere antall passkontorer. I Driva-distriktet utstedes det pass både ved lensmannskontoret i Surnadal og Sunndal. Men i en sak som kommer til avgjørelse i Stortinget, innstiller politimesteren i Møre og Romsdal Ingar Bøen å legge ned passhåndteringen i Surnadal, men beholde den i Sunndal.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) og ordfører i Surnadal Lilly Gunn Nyheim liker ikke dette. De vil beholdepasstjenesten både i Sunndal og i Surnadal. De viser til at kontoret behandler 1100-1200 pass-søknader i året og de har det fra lensmannen at det kommer folk fra hele regionen og også Trøndelag for å få utstedt pass i Surnadal. Dette fordi det ytes god sørvis og rask behandling.

- Vi ønsker ikke å miste dette viktige tilbudet for våre innbyggere. Mister vi det må vi til Sunndal, Molde, Kristiansund eller Trondheim for å få pass. Da må vi først få time og så reise en hel dag. Det går ikke, mener ordfører Lilly Gunn Husby.

Politimester Ingar Bøen ser i ettertid at hans beslutning om å innstille på nedlegging i Surnadal og opprettholdelse i Sunndal ikke ville blitt den samme i dag. Da ville han valgt Surnadal, nettopp fordi Surnadalingene får lengst reiseveg til nærmeste passkontor.

- Da jeg tok beslutningen var det med bakgrunn i asylmottaket på Sunndal. Det er nå nedlagt og skulle jeg tatt beslutningen i dag ville jeg valgt å opprettholde Surnadal, nettopp med tanke på lang reiseveg, sier Bøen.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) lover kamp i Stortinget for å beholde passkontoret i Surnadal. Senterpartiet mener at når omlag 120 lensmannskontorer skal legges ned, skulle det bare mangle at ikke alle de gjenværende lensmannskontor som i dag har passutstedelse skal få beholde det.

Politimesteren sier han ikke ser han kan gjøre noe fra eller til slik situasjonen har blitt annet enn å uttale det sjølsagte.

- Jeg må være så ærlig å innrømme i ettertid at jeg gjorde et valg som nå viser seg å være gjort på feil grunnlag, sier Bøen.

Saken kommer opp i Stortinget i løpet av våren og fram til da vil Lilly Gunn Nyheim og Jenny Klinge arbeide hardt for å få beholde nærheten til passtjenestene for innbyggerne i distriktet.

- Dersom Senterpartiet får det som de vil, blir det passtjenester både i Sunndal og i Surnadal, men det er opp til stortingsflertallet om dette kan skje. Foreløpig ser det mørkt ut fordi Senterpartiet til nå er det eneste partiet som har gått inn for at alle gjenværende lensmannskontor skal få utstede pass også i fremtiden.