I dag vedtok Samferdselsutvalget at Nordsidevegen i Surnadal skal oppgraderes med start i år med 2,5 millioner kroner og 5 millioner neste år. Oppgradering vil gå på åtte strekninger på totalt 4,2 kilometer med dekkelegging, kantforsterking, nye sidegrøfter, lukka drenering på deler, nye avløp og diverse kummer. I saksframlegget ligger det ved en rapport som beskriver Fv325 som den fylkesvegen i Møre og Romsdal som er i dårligst stand.

Da Driva skrev om saken forrige uke sa fylkespolitikerne Lilly Gunn Nyheim (Ap) det var bra fylket fikk saka til behandling, og Frank Sve (Frp) at innstillinga trolig kom til å få flertall fordi det er en prekær situasjon som er nødt til å tas. Sve mener det rundt om i fylket er flere veger som krever strakstiltak.

- Kjempebra. Kjempeviktig sak. Vi vedtok å bruke 2,5 millioner kroner allerede i år, sier Nyheim (Ap) ordfører i Surnadal.

På spørsmål fra Nyheim i Samferdselsutvalget til vegvesenet om dette var noe vegvesenet først hadde oppdaget nå, siden de jevnlig har biler som kjører og måler kvalitet, fikk hun til svar at det ikke hadde vært penger til å gjøre noe med det tidligere, men at det var det nå.