Vil utnytte tunnelmassen: - Dette er et indre Nordmøre-prosjekt

foto