NAF er ikke lenger bare en organisasjon for bilister, men trafikkanter. Interesseorganisasjonen mener det er viktig å jobbe for bedre kår for alle trafikkanter.

- Billisten er også fotgjenger, syklist og kollektivbruker. Og billitsen har også gjerne barn, sier styremedlem Geir Ove Vilnes.

NAF mener det er viktig å tenke trafikksikkerhet fra barnehagealder og opp. De deler derfor ut sykler til barnehagene.

NAF for Tingvoll, Rindal, Sunndal og Surnadal deler ut en sykkel til hver barnehage og informerer om naffenboksen. En boks med trafikksikkerhetsmateriell myntet på barn.

Fredag var NAF på besøk i Bæverfjord, Bøfjord og på Øye barnehager. Interessen var stor blant ungene på Øye for den nye sykkelen, og Ine Andersen var den føste som fikk prøve.

Barnehagen takket for sykkelen og lovet å sjekke naf sin heimeside for å se på trafikkboksen.